Η Κέρκυρα των προϊστορικών χρόνων

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Κέρκυρας διαθέτει μια πλούσια συλλογή προϊστορικών αντικειμένων που προέρχονται από επιφανειακές περισυλλογές, σωστικές ανασκαφές, παραδόσεις και δωρεές. Στις προθήκες της αίθουσας εκτίθενται αντικείμενα από την Κέρκυρα και τα Διαπόντια νησιά και καλύπτουν χρονικά ένα μέγαλο φάσμα της Προϊστορίας του νησιού, από την Παλαιολιθική περίοδο μέχρι και την Εποχή του Χαλκού.

Οι πρωιμότερες ενδείξεις ανθρώπινης παρουσίας στην Κέρκυρα ανάγονται στη Μέση Παλαιολιθική περίοδο. Λίθινα εργαλεία που βρέθηκαν σε διάσπαρτες θέσεις στο νησί μαρτυρούν ότι η Κέρκυρα αλλά και τα μικρά γειτονικά νησιά κατοικούνταν από πληθυσμούς μετακινούμενων κυνηγών - τροφοσυλλεκτών πριν από περίπου 150.000 με 100.000 χρόνια. Στην έκθεση παρουσιάζονται χαρακτηριστικά σύνολα τέτοιων λίθινων εργαλείων.

Ειδικό ενδιαφέρον συγκεντρώνουν  τα ευρήματα από τη βραχοσκεπή της Γράβας Γαρδικίου, τη μοναδική ανεσκαμμένη παλαιολιθική θέση του νησιού. Κατά την Ανώτερη Παλαιολιθική, και συγκεκριμένα πριν από  20.000-12.000 χρόνια (Γραβέττια περίοδος), η βραχοσκεπή χρησιμοποιήθηκε εξαιτίας της ευνοϊκής φυσικής θέσης της ως βάση κυνηγών-τροφοσυλλεκτών.

Εξέχουσα θέση στην προϊστορική συλλογή καταλαμβάνουν τα  εκθέματα από τη θέση Canal d’ Amour στο Σιδάρι. Η θέση ανασκάφηκε το 1964-1965 από τον πρωτοπόρο Κερκυραίο αρχαιολόγο Αύγουστο Σορδίνα και ερευνήθηκε εκ νέου το 2004 στο πλαίσιο σωστικών εργασιών. Πρόκειται για μια σημαντική προϊστορική θέση στο χώρο του Ιονίου και της Αδριατικής, καθώς έδωσε σπάνια στοιχεία για τη Μεσολιθική περίοδο (τέλη της 8ης – αρχές της 7ης χιλιετίας π.Χ.)  και τη ζωή των ανθρώπων στα πρώιμα στάδια της Νεολιθικής περιόδου (μέσα 7ης χιλιετίας).

Αγγεία αποθήκευσης και κατανάλωσης της τροφής, μυλόπετρες και τριπτήρες για την επεξεργασία των σιτηρών, λίθινοι και μεταλλικοί πελέκεις, σφονδύλια αδραχτιών και πήλινες κουβαρίστρες, οστέινα και λίθινα εργαλεία, κοσμήματα από διάφορα υλικά, ξεδιπλώνουν στον επισκέπτη την εικόνα της Εποχής του Χαλκού. Την 3η χιλιετία π.Χ. και στο πρώτο μισό της 2ης, σημειώνεται στην Κέρκυρα μια αύξηση των κατοικημένων θέσεων, οι οποίες βρίσκονται ως συνήθως σε φυσικά οχυρά ή προφυλαγμένα σημεία, ενώ παράλληλα εμφανίζεται και η πρακτική του ενταφιασμού των νεκρών σε τάφους εντός των οικισμών ή σε οργανωμένα νεκροταφεία τύμβων.


Φυλλόσχημη αιχμή, Μέση Παλαιολιθική
Γραβέττια αιχμή, Ανώτερη  Παλαιολιθική
Τριγωνικός μικρόλιθος, Μεσολιθική
Φιάλη με εμπίεστη διακόσμηση, Αρχαιότερη Νεολιθική
Κύπελλα, Πρώιμη-Μέση Εποχή Χαλκού
Χάλκινος πέλεκυς, Ύστερη Εποχή Χαλκού
         
Επικοινωνία:
Βράιλα 1, Τ.Κ. 49131, Κέρκυρα,
τ +30 26610 30680 f +30 26610 47951
efaker@culture.gr
Ώρες Λειτουργίας:
Από 1η Νοεμβρίου 2019 έως 31 Μαρτίου 2020:
Καθημερινά εκτός Τρίτης: 08:00 - 16:00

Εισιτήρια:
Κανονικό: 6€, Μειωμένο: 3€.
Από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου η μειωμένη τιμή του μεμονωμένου εισιτηρίου ισχύει για όλους τους επισκέπτες ανεξαιρέτως.

Όροι Χρήσης
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
© 2020 ΥΠΠΟΑ - Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας